فیزیوتراپی چیست

فیزیوتراپی یا  Physical Therapy شاخه ای از علم پزشکی است که هدف از آن استفاده از روش های فیزیکی غیر تهاجمی (بدون آسیب به بافت مانند آنچه در عمل جراحی با شکافتن بافت انجام میشود) برای بهتر کردن کارکرد سیستم حرکتی فرد و رساندن آن به وضعیت قبل از بیماری است. البته محدوده فعالیت فیزیوتراپی بیش از فقط سیستم حرکتی است.

فیزیوتراپیست درمان را بر روی عضلات، استخوان ها و مفاصل انجام میدهد. مانند کمک به درمان کمردرد، دردهای مفاصل و آسیب های ورزشی که در کلینیک فیزیوتراپی صحت، یکی از مجهزترین مراکز فیزیوتراپی در شهریار انجام میشود.

البته فیزیوتراپی  در زمینه بهبود کارکرد سیستم تنفسی نیز انجام میشود که عمدتا مورد نیاز بیماران بستری در بیمارستان  میباشد. مانند کمک به درمان آسم، برونشیت و آمفیزم. همچنین فیزیوتراپی در بهبود مشکلات سیستم عصبی نیز نقش دارد، مانند کمک به درمان ضربات وارده به سر، سکته مغزی، آسیب های نخاع، پارکینسون، ام اس و یا بازپروری بیمار بعد از جراحی مغز.

در مورد سیستم حرکتی انسان فیزیوتراپیست کمک میکند به:

برگرداندن دامنه حرکتی نرمال و قدرت و تعادل و هماهنگی بین عضلات با کمک آموزش حرکات ورزشی و یا مدالیتی های درمانی که این مورد به بهترین نحو ممکن در فیزیوتراپی صحت شهریار انجام میشود. کاهش درد و تورم بیمار با استفاده از گرما، سرما، ماساز، کشش، اولتراسوند، تحریک الکتریکی و دیگر ابزارها.


در فیزیوتراپی چه اقداماتی برای بیمار انجام میشود: 

فیزیوتراپی نوعی بازپروری فیزیکی اندام ها است. با کمک فیزیوتراپی میتوان درد اندام و مفصل را کاهش داد، حرکات مفاصل را نرمتر و روان تر کرد و کلا به بیمار این امکان را داد تا بهتر حرکت کند. در کلینیک های فیزیوتراپی برای نیل به این مقصود از اقدامات زیر استفاده میشود:


برگرداندن دامنه حرکتی مفاصل:

وقتی بیمار برای مدتی بیحرکت شده و استراحت میکند و یا اندام بیمار مدتی در گچ بیحرکت میشود دچار خشکی مفاصل میگردد. کاهش دامنه حرکتی مفصلی در بیماری های مفصلی مانند انواع آرتریت ها و ساییدگی ها مفصلی هم وجود دارد. در فیزیوتراپی صحت شهریار به این بیماران کمک میکنیم تا این خشکی و محدودیت حرکتی بهتر شود.بعد از اعمال جراحی بر روی اندام و مفاصل بیمار باید هر چه زودتر حرکت مفاصل اندام را شروع کند وگرنه دچار خشکی خواهد شد. این مرکز فیزیوتراپی که در شهریار واقع شده است به بیمار کمک میکند تا دچار خشکی مفصلی نشود. ما این کار را با انجام دادن حرکات نرمشی خاص در اندام بیمار انجام میدهیم و همچنین به بیمار آموزش میدهیم که چگونه خودش این حرکات را در منزل انجام دهد.حرکات نرمشی و کششی نه تنها دامنه حرکتی مفصل را بهتر کرده و یا از ایجاد خشکی مفصلی پیشگیری میکند بلکه در درمان بیماری های دیگر مانند مشکلات تاندون ها یا رباط ها هم موثر است. نرمش های کششی به بیمار مبتلا به کمردرد کمک میکند تا زودتر به درد خود غلبه کند.

برگرداندن قدرت به عضلات اندام:

بسیاری از دردها مانند کمردرد و یا درد ناشی از کندرومالاسی کشکک با تقویت عضلات اندام بهبود یافته یا حداقل بهتر میشوند. همچنین تقویت عضلات اندام در بازپروری بیمار بعد از انجام عمل جراحی و یا مدتی بیحرکتی اندام در گچ بسیار اهمیت دارد. فیزیوتراپ برای تقویت عضلات از نرمش های خاصی استفاده میکند. وی به بیمار کمک میکند تا این نرمش ها را انجام داده و به وی یاد میدهد تا چگونه آنها را در منزل انجام دهد.


نرمش های تعادلی:

بعد از سکته مغزی یا بعضی آسیب های مغزی و نخاع بیمار باید یاد بگیرد که چگونه در هنگام ایستادن و راه رفتن تعادل خود را حفظ کند. همچنین بعد از بسیاری از اعمال جراحی ارتوپدی مانند بازسازی رباط صلیبی، بدست آوردن هماهنگی و تعادل بین عضلات اندام اهمیت بسیار دارد. فیزیوتراپ به بیمار کمک میکند تا با انجام حرکاتی این تعادل و هماهنگی را بدست آورد.


راه رفتن:

بعد از بسیاری از اعمال جراحی در اندام تحتانی مانند انواع تعویض مفصل ران یا تعویض مفصل زانو و یا بازسازی رباط صلیبی قدامی و یا بعد از بسیاری بیماری ها مانند سکته مغزی بیمار باید یاد بگیرد چگونه با واکر و یا عصا راه برود و سپس یاد بگیرد چگونه بتدریج این وسایل را از خود جدا کرده و راه رفتن مستقل را تجربه کند. فیزیوتراپ به بیمار آموزش های لازم را میدهد و به وی کمک میکند تا این مراحل را با موفقیت انجام دهد.


تحریک الکتریکی عصب و عضله:

در فیزیوتراپی صحت در شهریار، ما با استفاده از دستگاه های لیزر، اولتراسوند و دستگاه های تحریک الکتریکی با عبور جریان های ضعیف از بدن بیمار درد بیمار را کاهش میدهیم و یا بعد از جراحی های پیوند اعصاب آسیب دیده، با تحریک الکتریکی عضلات سعی میکنیم آنها را کارا و قوی نگهداریم.