فیزیوتراپی صحّت شهریار طرف قرارداد با تمامی بیمه های پایه و تکمیلی ؛ فیزیوتراپی در شهریار

فیزیوتراپی صحّت شهریار طرف قرارداد با تمامی بیمه های پایه و تکمیلی ؛ فیزیوتراپی در شهریار

طرف قرارداد با بیمه های:

1- تامین اجتماعی

2- نیروهای مسلح

3- سلامت ایرانیان

4- دانا

5- البرز

6- آتیه سازان حافظ

7- دی

8- آسیا

9- تعاون

10- تجارت نو

11- سینا

12- کوثر

13- معلم

14- ملت

15- بانک تجارت

16- سامان

17- ما