استیمولاتور عصبی - عضلانی

شاید بتوان گفت پرکاربردترین و رایج ترین دستگاه در فیزیوتراپی، دستگاه استیمولاتور اسکلتی _ عضلانی ست، فیزیوتراپی صحت شهریار دارای 5 کابین مجهز به دستگاه های مدرن و به روز است که با پیشرفته ترین پروتکل های درمانی تنظیم شده اند.

تحریکات الکتریکی در فیزیوتراپی یک روش درمانی است که در آن در جریانات الکتریکی برای درمان اسپاسم عضلانی و درد استفاده میشود . تحریکات الکتریکی می تواند منجربه جلوگیری از تحلیل رفتن عضله و همچنین باز سازی فیبرهای عضلانی در اثر آسیب شود . همچنین در بیمارانی که دچار ضایع نخاعی شده اند و کسانی که دچار حمله سکته مغزی شده اند این تحریکات که توسط فیزیوتراپیست به روی بدن بیمار اعمال می شوند می توانند بسیار مفید وکمک کننده باشند.

متخصصین فیزیوتراپی در فیزیوتراپی صحت شهریار الکترودها را روی پوست بیمار می گذارند تا عضله مورد نظر زیر پوست تحریک شود. با تحریکات الکتریکی توان عضلانی و خاصیت انقباضی عضله که ممکن است در اثر استفاده نکردن از عضله دچار نقصان شود حفظ می گردد. تحریک کننده های الکتریکی از طریق تقلید کاری که بدن بطور طبیعی عضلاتش را بکار می کیرد کار می کنند.

 این دستگاه ها از طریق الکترودهایی که به پوست می چسبند ایمپاس هایی تولید می کنند که نوع تحریکات الکتریکی بر اساس فرکانس و پهنای پالس به دو نوع اصلی تقسیم می شوند :

1- دسته اول : تحریکاتی هستند که هدف آنها افزایش قدرت عضلانی و باز آورزی عصبی عضلانی سر دسته این تحریکات جریان های فارادیک هستند . 

2- دسته دوم : تحریکات ، جریان هایی هستند که با هدف کاهش درد و اسپاسم عضلانی اعمال می شوند ؛ سر دسته این نوع تحریکات هم جریانی است تحت عنوان TENS.