درباره ی ایدز بیشتر بدانیم

سیستم ایمنی (دفاعی ) بدن به بیان ساده 

بیمای ایدز ، یک مشکل عمده بهداشتی و در واقع مجموعه ای از بیماری ها است که در آن ها ، ضعف سیستم ایمنی بدن نقش مهمی دارد . در این بیماری ، سیستم دفاعی بدن به شدت مختل می شود و در اثر نقص ایمنی ایجاد شده، بسیاری از عفونتهای فرصت طلب، محیط مناسبی برای رشد پیدا می کنند. حضور این عفونت های فرصت طلب و بعضی از بیماری ها، علایم اصلی ایدز به شمار می آیند. بیماری ایدز بر اثر ویروس اچ.آی.وی (HIV) ایجاد می شود که حروف اول کلمات Human Immuno deficiency Virus (به معنی ویروس نقص ایمنی انسان) است.

این ویروس که از گروه رترو ویروس ها است به بعضی از سلول های سیستم ایمنی بدن حمله می کند و باعث تخریب آنها و در نتیجه، ایجاد نشانگان (سندرم نقص ایمنی اکتسابی یا ایدز (Acquired Immune Deficiency Syndrome) می شود.

سیستم ایمنی بدن از گلبول های سفید جریان خون و غدد لنفاوی تشکیل می شود که مواد | خارجی، ویروس ها، انگل ها یا میکروب هایی را که وارد بدن می شوند تشخیص می دهند و آنها را از بین می برند. چنان چه این عوامل دوباره وارد بدن شوند سیستم ایمنی می تواند آنها را به خاطر بیاورد. سیستم ایمنی همچنین می تواند سلول های توموری را شناسایی کند و بکشد.

شناسایی عوامل مختلف بیماری زا کاری پیچیده و دشوار است زیرا این عوامل خود را با سیستم ایمنی بدن تطابق میدهند و همواره راه های جدیدی برای آلوده ساختن بدن میزبان پیدا می کنند.

سیستم ایمنی از نظر عملکردی به دو نوع، یعنی سیستم ایمنی طبیعی و سیستم ایمنی اکتسابی تقسیم می شود. عوامل عملکردی سیستم ایمنی بدن شامل فاگوسیتها بیگانه خوارها)، لنفوسیت ها و سلول های عرضه کننده آنتی ژن هستند.

ما در مرکز فیزیوتراپی صحت شهریار ، یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز فیزیوتراپی در شهریار آماده خدمت رسانی به بیماران گرامی هستیم.

 فاگوسیت ها از ماکروفاژها (درشت خوارهای بافت همبند، سلول های کوپفر کبد، ماکروفاژهای آلوئولی(حبابچه ای) ریه، میکروگلیاها (سلول های غیر عصبی که بخشی از ساختار دستگاه عصبی مرکزی را تشکیل می دهند و سلول های مهاجری هستند که به عنوان فاگوسیت کننده فرآورده های زاید عمل می کنند)، گلبول های سفید نوع پلی مورفونوکلئر (چند هسته ای و مونوسیت های خونی تشکیل می شوند که در مجموع، سیستم ایمنی طبیعی را می سازند. عملکرد فاگوسیت ها به این نحو است که پس از نفوذ میکروارگانیسم از سطوح اپی تلیال و ورود آن به بدن، ترشح عوامل واسطه ای به وسیله سلول های آسیب دیده، موجب بروز واکنش التهابی و جلب فاگوسیتها به محل آسیب می شود. فاگوسیت ها در محل آسیب، تحت تأثیر عاملی موسوم به عامل کموتاکسی (کموتاکسی = مهاجرت هدفمند ارگانیسم زنده در پاسخ به محرک شیمیایی) به طرف میکروارگانیسم ها کشیده می شوند و پس از چسبیدن به میکروارگانیسم ها آنها را فاگوسیته می کنند. 

ما در مرکز فیزیوتراپی صحت شهریار ، یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز فیزیوتراپی در شهریار آماده خدمت رسانی به بیماران گرامی هستیم.

ماکروفاژها پس از فاگوسیته کردن میکروارگانیسم، مولکول آنتی ژنی آن را حفظ و با ظاهر ساختن آن در سطح خود به عنوان یک معرفی کننده آنتی ژن، آن را به لنفوسیتها عرضه می کنند. این عمل که باعث فعال شدن لنفوسیتها می شود چگونگی ارتباط بین عوامل عملکردی سیستم ایمنی را نشان می دهد. سایر فعالیت های ماکروفاژها عبارتند از: سنتز و ترشح تعدادی از پروتئین های سیستم کمپلمان، ترشح عوامل فعال کننده رشد و تکثير لنفوسیتها و سایر سلول ها و تولید عوامل کشنده باکتری ها و سلول های توموری.

 ایمنی حاصل از لنفوسیتها در مقایسه با ایمنی طبیعی کاملا اختصاصی و مصونیت زا است، یعنی ابتلا به یک بیماری عفونی باعث می شود بدن در مقابل آن برای مدتی مصونیت پیدا کند. سلول های لنفوسیت B و عوامل اجرایی سیستم اکتسابی هستند. ایمنی اکتسابی ایجاد شده به وسیله لنفوسیت های B را ایمنی هومورال می نامند که موجب محافظت بدن در مقابل عوامل مهاجم و بیماری زا می شود، در حالی که ایمنی حاصل از لنفوسیتهای T را ایمنی با واسطه می نامند که شناسایی و نابود کردن سلول های غیرطبیعی را بر عهده دارد. با وجود این، تقسیم بندی مزبور مطلق نیست و در موارد متعددی، پاسخ های ایمنی هومورال و با واسطه با هم تداخل دارند.

ما در مرکز فیزیوتراپی صحت شهریار ، یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز فیزیوتراپی در شهریار آماده خدمت رسانی به بیماران گرامی هستیم.