گردن

افتادگی شانه ها

/post-1

روش برطرف کردن افتادگی شانه ها با انجام تمرینات ورزشی ساده  هر روز 15 دقیقه تمرینات فوق را انجام دهید،در صورتی که تحت درمان هستید و یا از درد های مزمن رنج میبرید ،قبل از انجام این ورزش با پزشک یا فیزیوتراپیست خود مشورت نمایید زیرا این ورزش ها مخصوص همه افراد نیست .