افراد دچار این مشکل دارای گردنی شبیه به قو بوده و یکی از شانه‌های آنها افتادگی بیشتر در مقایسه با شانه دیگر دارد. این سندرم در خانم‌ها بیشتر از آقایان مشاهده می‌شود. بیماران مبتلا به سندرم افتادگی شانه معمولاً دارای علائم عصبی نیستند و معمولاً از عکس رادیولوژی برای بررسی دقیق‌تر این مشکل استفاده می‌شود. به هر حال در اکثر موارد ساختار غیر عادی در شانه‌های افراد مبتلا به این مشکل مشاهده نمی‌شود.