درد ستون فقرات گردنی ممکن است با علایمی مثل درد گردن، درد شانه، درد بازو، مور مور شدن بازوها، دست‌ها یا انگشتان، بی‌حسی بازوها، دست‌ها یا انگشتان، درد شدید بازوها، دست‌ها یا انگشتان، بی‌حسی بازوها، افتادن مکرر اجسام از داخل دست، ضعف پاها، به‌هم‌خوردن تعادل یا تلوتلو خوردن هنگام راه رفت، کاهش وزن، سردرد و تهوع همراه باشد.

 انواع گردن‌ درد

گردن‌درد به طور کلی به سه دسته گردن‌درد محوری، رادیکولوپاتی و میلوپاتی تقسیم می‌شود:

 گردن‌درد محوری: این نوع درد گردن، از نوع عضلانی اسکلتی بوده و تنها شامل درد گردن یا بافت نرم آن می‌شود. آسیب ویپلش که نوعی رگ به رگ شدن و کشیدگی گردن است و همچنین کشیدگی عضله گردن نمونه‌ای از گردن‌دردهای این دسته هستند.

 رادیکولوپاتی: در این دسته از گردن‌دردها، بازو و گردن به دلیل درگیری ریشه‌های عصبی، دچار درد می‌شوند. رادیکولوپاتی به غیر از درد، با علایمی مثل درد، بی‌حسی یا ضعف بازو همراه است.
 

میلوپاتی: این دسته از گردن‌دردها از فشار آمدن به نخاع و درگیر شدن نخاع به‌وجود می‌آیند. علایم میلوپاتی عبارتست از گردن‌درد به همراه ضعف بازو یا پا که با بی‌حسی یا مشکلات راه رفتن نیز همراه است.