نشانه های پارکینسون :

فیزیوتراپی صحت شهریار


‎1-نشانه هاي پاركينسون‎لرزش ملایم انگشت،دست، پا،

2- سفتی لب

3- سفتی/خشکی اندام‌ها

 فیزیوتراپی در شهریار
‎4- حرکات کند بدن وتعادل ضعیف
5- دشواری در راه رفتن‎دشواری در بلندشدن ازصندلی ‎

6- ثابت وبی احساس شدن چهره


.

.
#فیزیوتراپی
#شهریار
#فیزیوتراپی_صحت
#فیزیوتراپی_در_شهریار
#کمردرد
#شهریاری_ها
#فیزیوتراپی_صحت_شهریار
#درد
#دکتر
#توانبخشي
.
‏http://sehhatpt.ir
.
‏https://www.instagram.com/sehhatpt
.
‏https://twitter.com/SehhatPTClinic
.
‏https://www.facebook.com/SehhatPTClinic
.
‏https://goo.gl/maps/YFK1t1C5do1giAJD7