1.ضد عفونی تمام تجهیزات بصورت روزانه2.ضد عفونی محیط تماسی بیماران بعد از هر بار استفاده3.استفاده از وسایل حفاظتی توسط پرسنل از قبیل ماسک و دستکش4.در دسترس قرار دادن مایع ضد عفونی برای بیماران و پرسنلقبل از مراجعه نکات زیر را بخاطر داشته باشید و اگر جواب شما به یکی از این سوالات مثبت بود در خانه بمانید و اگر علائم شما بهبود نیافت به تریاژ بیمارستان امام سجاد (ع) مراجعه نمایید.1.ایا در چند روز گذشته تب داشته اید؟2.ایا با کسانی که تب داشته اند در تماس بوده اید؟3.سابقه سرما خوردگی در چند روز گذشته را داشته اید؟4.علایمی از تنگی نفس داشته اید؟5.ایا با بیماران مبتلا به کرونا یا کسانی که علائمی مثل تب و تنگی نفس داشته اند در تماس بوده اید؟

فیزیوتراپی صحت شهریار

فیزیوتراپی در شهریار

#فیزیوتراپی #شهریار #فیزیوتراپی_صحت #فیزیوتراپی_در_شهریار #کمردرد #شهریاری_ها #فیزیوتراپی_صحت_شهریار #درد #دکتر #توانبخشي

http://sehhatpt.ir/

https://www.instagram.com/sehhatpt/

https://twitter.com/SehhatPTClinic

https://www.facebook.com/SehhatPTClinic

https://goo.gl/maps/YFK1t1C5do1giAJD7