✅ باور های غلط در مورد فیزیوتراپی


یکی از باور های غلط ، تعداد جلسات فیزیوتراپی بیمار است که ده جلسه ذکر میشود. اما اساس علمی ندارد و تنها دلیل تعیین ده جلسه فیزیوتراپی نحوه پرداخت هزینه فیزیوتراپی توسط سازمان های بیمه گر می باشد . 

قانون سازمان های بیمه گر به این صورت است که هزينه های فیزیوتراپی را بصورت ده جلسه ای باز پرداخت می کنند. 

و حتی شاهد هستیم که برخی از این سازمان ها ، هزینه ده جلسه درمان فیزیوتراپی را فقط یک بار در سال پرداخت می نمایند ! .

بر همین اساس هم این باور غلط در بین عموم مردم و جامعه پزشکی جا افتاده است که درمان فیزیوتراپی فقط باید ده جلسه باشد . برخی از بیماران در صورت عدم حصول نتیجه دلخواه در خلال ده جلسه ، درمان خود را قطع و به درمان های دارویی و جراحی روی می آورند .

در صورتى که واقعیت علمی آن است که همیشه روند درمان فیزیوتراپی در بین بیماران مختلف یکسان نبوده و حتی در یک نوع بیماری ولی در فاز های مختلف حاد _ تحت حاد و مزمن متفاوت است و تعداد جلسات بایستی تا بهبود علائم اولیه بیمار در حدود 80 درصد و برگشت به زندگی روزمره ادامه پیدا کند . بدیهی است در مراحل حاد بیماری تعداد جلساتبصورت هر روز و در ادامه میتواند بصورت 3 یا 2 بار در هفته و یا در مراحل پایانی بصورت هفتگی و ماهیانه ادامه یابد .

فیزیوتراپی صحت شهریار

فیزیوتراپی در شهریار

#فیزیوتراپی #شهریار #فیزیوتراپی_صحت #فیزیوتراپی_در_شهریار #کمردرد #شهریاری_ها #فیزیوتراپی_صحت_شهریار #درد #دکتر #توانبخشي

http://sehhatpt.ir/

https://www.instagram.com/sehhatpt/

https://twitter.com/SehhatPTClinic

https://www.facebook.com/SehhatPTClinic

https://goo.gl/maps/YFK1t1C5do1giAJD7