هنگامی که کفش پاشنه بلند میپوشید، بدن مجبور میشود به نحوی تعادلش را حفظ کند.نتیجه اینکه کمر عقب می رود و تراز لگن و ستون فقرات تغییر میکند در نتیجه در آینده ممکن است دچار درد لگن شدید شوید.

 زانوها:

با پوشیدن کفش پاشنه دار وزن بدن به برجستگی جلوی کف پا منتقل میشود این مسأله باعث می شود زانوها برای حفظ تعادل بدن جلو بیایند، در نتیجه فشار اضافه روی زانو می آید که منجر به آرتروز میشود.

 ستون فقرات:

ستون فقرات انحنای بیش از اندازه ای پیدا می کند و تراز آن تغییر می کند .

انحراف شست پا: 

کفش پاشنه بلند نوک تیز انگشتان پا را در فضایی بسیار تنگ به هم می فشرد که باعث می شود شست پا به سمت انگشت دوم خم شود و برآمدگی کنار آن ظاهر شود .

تاندونیت آشیل:

 پوشیدن کفش پاشنه بلند میتواند باعث محدود شدن حرکت و قدرت مفصل های مچ پا شود.

انگشت چکشی:

وقتی انگشت های پا به هم فشرده می شوند میتواند سبب میخچه ، پینه و فاسئیت پلانتار شود.


فیزیوتراپی صحت شهریار

فیزیوتراپی در شهریار

#فیزیوتراپی #شهریار #فیزیوتراپی_صحت #فیزیوتراپی_در_شهریار #کمردرد #شهریاری_ها #فیزیوتراپی_صحت_شهریار #درد #دکتر #توانبخشي

http://sehhatpt.ir/

https://www.instagram.com/sehhatpt/

https://twitter.com/SehhatPTClinic

https://www.facebook.com/SehhatPTClinic

https://goo.gl/maps/YFK1t1C5do1giAJD7