بایگانی نوشته‌ها


پارکینسون

پارکینسون

نشانه های پارکینسون :فیزیوتراپی صحت شهریار‎1-نشانه هاي پاركينسون‎لرزش ملایم انگشت،دست، پا،2- سفتی لب3- سفتی/خشکی اندام‌ها فیزیوتراپی در شهریار‎4- حرکات کند بدن وتعادل ضعیف5- دشواری در راه رفتن‎دشواری در بلندشدن ازصندلی ‎6- ثابت وبی احساس شدن چهره..#فیزیوتراپی#شهریار#فیزیوتراپی_صحت#فیزیوتراپی_در_شهریار#کمردرد#شهریاری_ها#فیزیوتراپی_صحت_شهریار#درد#دکتر#توانبخشي.‏http://sehhatpt.ir.‏https://www.instagram.com/sehhatpt.‏https://twitter.com/SehhatPTClinic.‏https://www.facebook.com/SehhatPTClinic.‏https://goo.gl/maps/YFK1t1C5do1giAJD7

گردن درد

گردن درد

 درد ستون فقرات گردنی ممکن است با علایمی مثل درد گردن، درد شانه، درد بازو، مور مور شدن بازوها، دست‌ها یا انگشتان، بی‌حسی بازوها، دست‌ها یا انگشتان، درد شدید بازوها، دست‌ها یا انگشتان، بی‌حسی بازوها، افتادن مکرر اجسام از داخل دست، ضعف پاها، به‌هم‌خوردن تعادل یا تلوتلو خوردن هنگام راه رفت، کاهش وزن، سردرد و تهوع همراه باشد.

سیاتیک

سیاتیک

درد سیاتیک ممکن است به علت فشار دیسک کمر روی این عصب ایجاد شود و یا ناشی از تحریک مهره های جابجا شده در کمر باشد یا حتی اسپاسم یک عضله در لگن به نام پریفورمیس می تواند موجب تحریک عصب سیاتیک  شود.  

درباره‌ی نویسنده
فیزیوتراپیست محّمد رمضانی خوانساری، دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، موسس و مسئولیت فنی کلینیک فیزیوتراپی صحّت میباشد.
از تجربیات ایشان می توان به حضور در بخش فیزیوتراپی بیمارستان آیت الله طالقانی تهران ، عضو انجمن فیزیوتراپی ایران، عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و همچنین عضو انجمن بین المللی فیزیوتراپی نیز میباشند.
اطلاعات بیش‌تر